مجازات های تبعی چیست؟

با سلام .با توجه به جرمی که انجام داده بودم به شلاق و تبعید محکوم شدم .حکم شلاق اجرا شده است .آیا تبعید به عنوان یک مجازات تبعی قابل تبدیل یا خریدن می باشد؟
پاسخ کارشناس
مجازات های تبعی در حکم معین نمی شوند و همراه با جرم به مجرم متحمل می شوند.پس قسمتی جدا نشدنی از حکم می باشد و به نوعی جزعی از مجازات فرد تلقی می شود .و دلیل اسم این مجازات ها هم این می باشد که به تبع مجازات اصلی برای مجرم مقرر می گردد.مجازات های تبعی مجرمین را از یک سری حقوق محروم می دارد.به سه صورت این مجازات ها برای مجرمین اجرامی شود: 1-مجازات تبعی برای جرایم عمدی است 2-مجازات تبعی برای جرایم عمدی است که محکومیت کیفری شان قطعی شده باشد مجازات های تبعی بعد از اجرای حکم قابل اجرا هستند 3- در مواردی هم حتی با گذشت مدت زمان محکومیت افراد یک سری حقوق به صورت دائمی محروم می شوند: الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورا اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب) عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ) تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری و .... . در خصوص تبعید که در پی حد می باشد،ممکن است با توجه به شرایطی قابلیت تبدیل به جزای نقدی و حبس امکانپذیر شود.ماده 23و24 قانون مجازات اسلامی

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید