مدت زمان وصول چک تا چه زمانی است ؟

سلام .وقت بخیر .یک فقره چک داشتم که تقریبا یک سال پیش برگشت زدم .اینکه تا سه سال امکان وصول چک وجود دارد به چه معنا است ؟خسارت دیرکرد چک به چه صورت است ؟
پاسخ کارشناس
با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند . ماده 304 قانون تجارت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه دین را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته است .در واقع خسارت تاخیر در خصوص وجه چک از زمان صدور گواهی پرداخت محاسبه خواهد شد . بطور کلی باید بیان داشت که در هر حال و در هر زمان می‌توان علیه صادرکننده چک دعوای مطالبه وجه چک مطرح کرد .در خصوص زمان وصول چک ،دارنده چک تا سه سال می تواند از قوانین مربوط به چک استفاده کند اما بعد از گذشت 3 سال باز هم چک معتبر است اما ضمانت اجراهای مرتبط با چک دیگر وجود ندارد و دارنده می تواند از طریق حقوقی وجه چک را مطالبه کند .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید