مرور زمان چیست و آیا برای جرم سرقت از منزل هم مرور زمان اجرا می شود؟

آیا در صورتی که 20 سال پیش از منزلی دزدی شده باشد می توان پیگیری کیفری کرد؟
پاسخ کارشناس
در جرایم تعزیری قانون مرور زمان اجرا می شود به این صورت که بعد از گذشت مدت مشخص در قانون دیگر آن جرم قابل پیگیری نمی باشد.در جرایم حدی و جرایمی که مجازات قصاص برای آ نها مشخص شده است ،قانون مرور زمان وجود ندارد. مرور زمان به چندصورت میباشد: 1-مرور زمان شکایت:این نوع مررو زمان مخصوص جرایم قابل گذشت است. اگر شاکی در هر مرحله از رسیدگی گذشت کند ،تعقیب یا مجازات موقوف میشود. 2-مرور زمان تعقیب: اگر از «تاریخ وقوع جرم» تا انقضاء مواعد قانونی، جرم غیرقابل گذشت تعقیب نشود، پس از آن دیگر امکان تعقیب وجود ندارد. این مواعد با توجه به نوع جرم متفاوت است.. 3-مرور زمان دادرسی: چنانچه از تاریخ «آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی» تا انقضاء مواعد قانونی، حکم قطعی صادر نشود، پس از آن دیگر امکان صدور حکم وجود ندارد. طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۵ ق.م.ا. «اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع از اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. 4-مرور زمان اجرای حکم: اگر از زمان «قطعیت حکم» تا انقضاء مواعد قانونی، حکم اجرا نشود، پس از آن دیگر امکان اجرای مجازات وجود ندارد. 5-مرور زمان اقسام سرقت های تعزیری: سرقت، جرمی غیرقابل گذشت است؛ پس مشمول مرور زمان شکایت نمی شود و خواه شاکی شکایت کند، خواه نه، این جرم از سوی دادستان قابل تعقیب است.در خصوص مرور زمان سرقت از مکان سکونت این گونه بیان شده است : 1-سرقت درجایی که محل سکونت یا آماده برای سکونت یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد و حمام و… واقع شده باشد. 2-سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده، دارای حفاظ بوده و سارق حرز (حفاظ) را شکسته باشد. 3-در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد. 4-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 5-سارق مستخدم بوده و مال مخدوم (یعنی کارفرمای) خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده یا در محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد. 6-هرگاه ادارهکنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دست آنان است، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. در مواردبیان شده بعد از گذشت ۷ سال مرور زمان تعقیب و صدور حکم به اتمام خواهد رسید و بعد از گذشت ۱۰ سال دیگر اجرای مجازات امکان پذیر نیست

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید