منظور از پروانه زناشویی چیست و به چه صورت می توان آن را دریافت کرد؟

با سلام .بنده خانمی مقیم ایتالیا می باشم که می خواهم با مردی که به تازگی مسلمان شده است و ایتالیایی است ازدواج کنم .آیا برای ازدواج با مرد مسلمان هم باید از دولت اجازه داشته باشم؟
پاسخ کارشناس
در صورتی که یک زن ایرانی بخواهد با مردی که تبعه خارجی است ازدواج کند با توجه به ماده 1060 قانون مدنی ،دولت ایران باید این اجازه را به زن بدهد.فرقی ندارد که زن تبعه ایرانی در خاک ایران باشد یا در کشور دیگر ،در هر صورت برای ازدواج با تبعه خارجی باید از دولت متبوع خود یعنی ایران اجازه داشته باشد.مذهب زنان نیز در گرفتن اجازه دخیل نمی باشد .هر زنی با هر مذهبی که تبعه ایران است فقط با اجازه دولت ایران می تواند اقدام به ازدواج کند.این اجازه پروانه زناشویی نامیده می شود.در صورتی پروانه زناشویی از جانب دولت ایران صادر خواهد شد که زن ایرانی مسلمان بخواهد با مرد تبعه خارجی مسلمان ازدواج کند .زیرا بر اساس شرع و قانون زن مسلمان نمی تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج کند.همچنین در این نوع ازدواج ،کشور متبوع مرد هم باید اجازه ازدواج آن مرد را با زن مسلمان بدهد.برای اینکه زنی در خارج از کشور بخواهد پروانه زناشویی دریافت کند ،باید به سفارت یا کنسولگری ایران درآن کشور مراجعه کند و در ایران هم برای دریافت پروانه زناشویی باید به وزارت کشور یا استانداری های محل اقامت مراجعه شود.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید