می توان به دلیل پوشاندن سقف حیاط خلوت شکایت کرد؟

سلام و وقت بخیر .بنده طبقه دوم زندگی می کنم و همسایه طبقه اول سقف حیاط خلوت خودش را پوشانده .گربه ها در این محل جمع می شوند و چون مشرف به اتاق خواب است آسایش رااز ما سلب کرده است .چگونه از ایشون شکایت کنم؟
پاسخ کارشناس
با توجه به ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. علاوه بر اینکه مرتکبین به مزاحمت باید مزاحمت را رفع کنند بلکه برای این افراد در قانون به مدت یک ماه تا یک سال حبس معین شده است .این دعاوی به صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهند شد.بعد از شکایت دادگاه دستوری به جهت توقف مزاحمت صادر خواهد کرد.برای رفع مزاحمت هم می توانید دادخواست حقوقی دهید و هم می توانید از طریق کیفری پیگیری کنید به هر حال برای هرکدام باید به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنید .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید