می خواهم خانه پیش خرید کرده ام را تحویل بگیرم

با سلام و وقت بخیر .خانه ای را در سال 97 پیش خرید کرده ام اما سال 99 قرار بر تحویل بوده است که متاسفانه هر لحظه بهانه می آورد .برای تحویل چه باید کرد؟
پاسخ کارشناس
با توجه به قرارداد مابین خریدار و فروشنده و با توجه به اینکه شروطی مقرر نشده باشد و همچنین ار تاریخ تحویل ملک گذشته باشد ،به این جهت که فروشنده به تعهدات خود عمل نکرده است ،دچار تخلف شده است و شما به عنوان خواهان می توانید دعوایی حقوقی با عنوان الزام به تحویل ملک ارائه دهید .دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت گردد .دادگاه صالح نیز ،دادگله محل وقوع ملک است .این را در نظر داشته باشید که شما تا قبل زمان مشخص شده نمی توانید دادخواست تحویل ملک دهید .همچنین هزینه های تحویل ملک با فروشنده است .در صورتی هم که قبل از تحویل ملک عیبی در آن باشد ،خریدار اجازه فسخ دارد .همچنین مطالبه خسارت بابت تاخیر در تحویل را هم می توانید مطالبه کنید .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید