می خواهم وجهی که بابت خرید موتورسیکلت داده ام را مطالبه کنم

سلام .بنده تقریبا 6 ماه پیش پولی را به حساب پسر خاله ام واریز کردم تا از ایشون یک موتور سیکلت بخرم .ایشون پشت گوش انداخت تا الان و پولم رو هم پس نمیده.مدارکی که ثابت کنه بنده پول واریز کردم بعلاوه شهادت شهود رو دارم .با این شرایط پولم رو چطور از این کلاهبردار پس بگیرمئ؟
پاسخ کارشناس
برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب مانور متقلبانه شود.کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است.با توجه به تعریفی که از کلاهبرداری شد در صورتی که ایشون سوء نیت داشتند و با فریب شما پول را از شما دریاففت کرده اند می توانید به عنوان کلاهبردار از ایشون شکایت کیفری کنید در غیر این صورت باید دعوای مطالبه طلب که دعوایی حقوقی است را مطرح کنید .در این دعوا به جهت اینکه دعوایی مالی است باید هزینه دادرسی پرداخت شود .همچنین قبل از اینکه دادخواست بدهید و یا بعد از تقدیم دادخواست می توانید با معرفی اموال خوانده نسبت به توقیف اموال خوانده اقدام کنید .دادگاه صالح برای طرح دعوای مطالبه طلب دادگاه محل اقامت خوانده است .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید