نحوه گرفتن تابعیت ایران به چه صورت است ؟

با سلام و خسته نباشید. یک تبعه افغانستانی هستم که مدت 7 سال است در ایران کارگر می باشم . می خواهم تابعیت کشور ایران را داشته باشم.چه مراحلی راباید انجام دهم ؟
پاسخ کارشناس
اینکه افراد تابعیت کدام کشور را داشته باشند ،اکتسابی است و می توانند بنا بر قوانین کشورها تابعیت آن کشورها را کسب کنندو تابعیت جدیدی به دست آورند.هر کشور برای اعطای تابعیت قوانین خاص خود را دارد. برای کسب تابعیت کشور دیگر ، فرد یا دارای تابعیت کشوری است ، یا بدون تابعیت است . کشورها معمولا اجازه ترک تابعیت نمی دهند و یا در صورت اجازه شرایط سخت گیرانه ای راقرار می دهند. کسب تابعیت یعنی فردی فاقد تابعیت است و یا از کشور خود ترک تابعیت کرده است و درخواست گرفتن تابعیت کشور دیگری را دارد . شرایط کسب تابعیت ایران بر اساس مواد قانون مدنی عبارت است از: 1-داشتن 18سال تمام حتی در صورتی که حکم رشد گرفته باشد 2-سکونت 5 سال متوالی یا متناوب در ایران . قانونگذار در همین ماده ، اقامت در کشور دیگر برای خدمت به ایران را در حکم اقامت در خاک ایران دانسته است 3-انجام دادن خدمت وظیفه عمومی در صورتی که این خدمت درقوانین کشور متبوع فرد اجباری باشد . پذیرش فرد فراری ممنوع است 4-محکوم نشدن به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی در هیچ کشوری 5-داشتن تمکن مالی یا شغل معین برای امرار معاش طبق ماده 983 قانون مدنی قانونگذار استثناء شرط اقامت را در ماده 980 بیان کرده است . بر اساس این ماده ، افراد زیر می توانند درخواست تابعیت ایران را بدون شرط اقامت داشته باشند . البته این درخواست باید توسط هیات وزیران تصویب شود کسانی که به امور عام المنفعه در ایران خدمت کرده باشند ، مثل پزشکان ، دانشمندان و متخصصان افراد خارجی که اهل و عیال ایرانی داشته باشند

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید