نمونه صورتجلسه فسخ قرارداد

با سلام .در صورتی که بخواهیم یک قرارداد پیمانکاری که با شرکتی به جهت اجرای فضای سبز بسته شده است را فسخ کرد باید به چه صورت صورتجلسه ای در این باب نوشت .ممنون به جهت راهنمایی .
پاسخ کارشناس
صورتجلسه در تاریخ ................ به جهت پیمانکاری در خصوص اجرای فضای سبز شرکت ...................... .طرفین قرارداد آقای ................به عنوان مهندس اجرایی و آقای .................... به عنوان پیمانکار شرکت .......... با رضایت یکدیگر و بدون داشتن اکراه و مشکلی در کمال صحت عقل در محل ..................... حاضر شده اند .موارد ذیل در جلسه مقرر گشت و طرفین با توافق یکدیگر صورتجلسه را امضا کرده اند . در ذیل باید تمام اسناد و مدارکی و چک و سفته ... را که میان طرفین رد و بدل شده مسترد کنید و در ذیل صورتجلسه عنوان شود . همچنین بعد از استرداد پول ،چک و ... باید در زیر صورتجلسه اعلام شود که قرارداد فی مابین منحل شده است و ادعایی در این خصوص وجود نخواهد داشت .و طرفین حق هیچگونه اعتراضی در خصوص قرارداد و مسائل مربوط به آن مانند خسارت های به وجود آمده و چنین مسائلی را ندارند .همچنین باید ذیل صورتجلسه به اتفتق شهود امضا گردد .همچنین بهتر است کپی اسنادی که میان طرفین مبادله می شود هم ضمیمه شود .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید