هزینه افت قیمت به چه کسی تعلق می گیرد ؟

در سال گذشته باماشینی در تقاطع اصلی تصادفی جزئی کردم.مدل ماشین طرف مقابل 97 بود.حالا بعد ازگذشت تقریبا یک سال ازمن بابت افت قیمت ماشین شکایت کرده است.آیا می توانم به دلیل جزئی بودن خسارت را پرداخت نکنم و اینکه می توانم خسارت افت قیمت رااز بیمه بخواهم؟
پاسخ کارشناس
هنگامی که خودروهای صفر یا گران قیمت در سوانح رانندگی دچار آسیب می شوند،برقیمت این خودروها تاثیر می گذارد.ودر صورت تصادف علاوه بر اینکه خسارت بوجود آمده باید رفع شود،هزینه افت قیمت نیز باید پرداخت گردد.البته هزینه افت قیمت خودرو زمانی باید پرداخت شود که متضرر در مراجع صالح رسیدگی به این دعوا اقدام به مطالبه خسارت افت قیمت کرده باشد.در سوانح رانندگی در صورت ورود خسارت به وسیله نقلیه طرف مقابل و یا آسیب های فیزیکی ،بیمه موظف به پرداخت خسارت می باشد.با توجه به قانون تمامی افرادی که دارای وسیله نقلیه می باشند موظف هستند که این وسایل را بیمه کنند.با وجود بیمه در صورتی که شخصی در یک سانحه دچار خسارت شود ،بیمه فردی که مقصر است خسارت های طرف مقابل را پرداخت می کند.هیچ بیمه ای وجود ندارد که هزینه افت قیمت خودروی طرف مقابل را بدهد و فرد مقصر خودش هزینه افت قیمت را باید پرداخت کند.و برای دریافت افت قیمت با توجه به شرایط تعلق گرفتن خسارت افت قیمت ،باید به مقصر مراجعه کرد. با توجه به اینکه افت قیمت به دلیل تصادف با خودروی شما بوده و اینکه شما مقصردر این تصادف بوده اید، می تواند افت قیمت را مطالبه نماید

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید