چگونه می توان از نزول خوار شکایت کرد؟

از طریق یکی از آشنایان پولی را به صورت نزولی از شخصی دیگر دریافت کردم و قرار شد که به مدت یک سال این پول را با سود به او پرداخت کنم.اصل بدهی بعلاوه نصف سود آن پول را توانستم پرداخت کنم اما این فرد قبول نکرد که چک ها را برگرداند.آیا امکان دارد به دلیل اینکه این فرد نزول خوار است از او شکایت کنم قبل از اینکه چک های مرابه اجرا بگذارد.با تشکر.
پاسخ کارشناس
برای اثبات ربا باید بیشتر از پول اصلی را پرداخت کرده باشید و همچنین ادله کافی برای ربوی بودن داشته باشید و بعداقدام به شکایت کنید با توجه به قانون، ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ در همه این قوانین به صراحت ربا جرم دانسته شده و برای ربا دهنده، ربا گیرنده و همچنین، واسطه‌ی بین آن‌ها نیز مجازات درنظر گرفته شده است.برای شکایت از ربا خوار،شاکی باید در دادگاه عمومی محل وقوع جرم شکایت کیفری کند. همچنین، می‌تواند از طریق کلانتری اقدام کرده و کلانتری پس از انجام تحقیقات ابتدایی مانند اظهارات شهود و … گزارشی تهیه کرده و به بازپرس دادسرا ارسال می‌کند.در دادسرا این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی (یا دادستان به عنوان مدعی العموم)، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می‌دهد.زمان رسیدگی هم به صورت اخطار به دستشان می رسد

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید