چک صیادی به چه صورت وصول می شود؟

در صورتی که چک صیادی برگشت بخورد چگونه می توان آن را مطالبه کرد؟
پاسخ کارشناس
1-اقدام از طریق اداره اجرای ثبت: برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نمایدجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. چنانچه دارنده چک ترس خروج صادر کننده از کشور را داشته باشد می تواند درخواست ممنوع الخروج شدن وی را از اجرای ثبت بنمایدمراجعه به اجرای احکام ثبت نیازمند رعایت مواعد مقرر در قانون توسط دارنده چک نمی باشد .درخواست صدور اجراییه به این روش هزینه بسیار کمی برای دارنده آن دارد.. امکان جلب صادر کننده در این روش وجود ندارد.. 2- اقدام از طریق شکایت کیفری: طبق قانون صدور چک، چکی که به دلایل مذکور در قانون ، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود ، جرم محسوب میشود. (ماده 7 قانون صدور چک).در صورتی که مهلت 6 ماه از تاریخ صدور چک یا گواهی پرداخت گذشته باشد ،چک بدون تاریخ نباشد،چک جهت تضمین نباشد،چک به روز باشد،چک دارای مبلغ باشد،چک بانکی باشد ،با این شرایط امکان شکایت کیفری از چک وجود دارد و برای اقدام باید دستور جلب صادر کننده گرفته شود و می توان اموال او را توقیف کرد و تقاضای ممنوع الخروج شدن صادر کننده را کرد . 3- اقدام از طریق اجرای احکام دادگستری:در صورتی که صادر کننده موج.دی نداشته باشد ،دارنده از بانگ گواهی دریافت می کند که این گواهی دارای کد رهگیری می باشد.برای شکایت باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه شود و دادخواستی در این خصوص داده شود.دادگاه صالح به رسیدگی،دادگاه محل اقامت صاحب حساب و یا محل برگشت خوردن چک می باشد.دارنده چک می توانند بدون داشتن حکم از دادگاه درخواست صدور اجرائیه کند. صادر کننده مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ، بدهی خود را بپردازد.البته چون درخواست اجرائیه دعوا محسوب نمی شود پس قرار تامین خواسته انجام نمی شود .برای تاخیر تادیه نیز باید دادخواستی جداگانه داده شود.اجرائیه در این خصوص از طریق دادگاه صادر خواهد شد. 4-اقدام از طریق شکایت حقوقی:دارندهچک می تواند در خصوص مطالبه وجه ،دادخواستی علیه صادر کننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا دادگاه واقع در اقامتگاه صادر کننده چک تقدیم کند.اگر خواسته تا بیست میلیون تومان باشد ،شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد.اما شکایت از این طریق پر هزینه تر است و خواهان باید 3/5 در صد از مبلغ چک را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند.افرادی که دارای چک صیادی هستند می توانند به طور مستقیم از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام کنند.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید