چگونه از انتقال مال غیر با سند جعلی شکایت کنم؟

در صورتی که فردی مال غیری را خریداری و با سند جعلی به دیگری انتقال داده باشد چگونه می توان پیگیری کرد و مال را پس گرفت و مجازات فروشنده چیست؟
پاسخ کارشناس
فروش مال غیر یک جرم غیر قابل گذشت است است و جرم انجام شده جنبه عمومی هم دارد و با گذشت شاکی باز هم مجرم مجازات می شود اما به صورت خفیف تر آن هم در جزای نقدی.برای شکایت از جرم فروش مال غیر باید به دادسرایی که فروش مال غیر در آن محل انجام شده است مراجعه و اقدام به شکایت کیفری شود. فردی که مال غیر را به دیگری می فروشد در دادگاه کیفری محکوم می شود و باید مال را به صاحبش برگرداند.اما در صورتی که مال مورد نظر با سند به دیگری منتقل شده باشد ،بعد از اینکه جرم فروش مال غیر در دادگاه محرز شد،باید به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواستی جهت خلع ید و ابطال سند مجعول بدهد.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید