چگونه از طریق کیفری می توان نفقه را مطالبه کرد ؟

سلام .برای اینکه بتوانم از طریق کیفری نفقه را مطالبه کنم راهکار قانونی به چه صورت است ؟
پاسخ کارشناس
نفقه از دیونی است که بعد از عقد نکاح بر مرد واجب است تا آن دین را پرداخت کند .عدم پرداخت نفقه موجب مسئولیت حقوقی و کیفری برای مرد می شود .عدم پرداخت نفقه نوعی جرم است که از جانب زوجه قابل پیگیری کیفری است .همچنین از طریق حقوقی هم این امکان وجود دارد . زن برای مطالبه نفقه می تواند به دادسرا عمومی و انقلاب مراجعه کندو شکایت خود را به دادسرا تحویل دهد.این امکان وجود دارد تا برای ارائه شکوتئیه به دفاتر خدمات قضایی مراجعه شود .در صورت محکومیت ،مرد باید نفقه را پرداخت کنددر غیر این صورت محکوم به حبس خواهد شد.ماده 642 قانون مجازات اسلامی : هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجبالنفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نمایددر صورتی که پیگیری کیفری صورت گیرد زوجه فقط نفقه زمان حال را می تواند مطالبه کند .اما پیگیری نفقه از طریق کیفری به دلیل اینکه عدم پرداخت نفقه جرم است،سریع تر موردبررسی قرار می گیرد

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید