چگونه از فردی که فروش مال غیر را انجام داده است شکایت کنم؟

با سلام.پدرم و یکی از اقوام به صورت شریکی و سه دنگ سه دنگ ملکی را خریداری کردند.بعد از مدتی شریک پدرم ملک را به شخصی که خودش بنگاه معاملاتی داشت فروخت .و به احتمال زیاد که فرد خریدار از موضوع شراکتی بودن اطلاع داشته است چگونه شکایت کنیم ؟آیا به حقمان می رسیم؟
پاسخ کارشناس
در صورتی که مالی به صورت عین یا منفعت بدون اطلاع مالک ،فروخته شود ،جرم فروش مال غیر صورت گرفته است.ممکن است که خریدار مال غیر هم مجرم باشد .در صورتی که خریدار مال از اینکه مال خریداری شده متعلق به دیگری است اطلاع نداشته باشد ،در این صورت تقصیری ندارد و مال را باید پس دهد. اما در صورتی که با علم به مال غیر بودن اقدام به خرید کند،مجرم است و به عنوان معاون در جرم شناخته می شود. دادستان و شاکی ادله خود را در خصوص اطلاع خریدار ارائه خواهند داد.مالک ملک هم بعد از اطلاع از فروش مالش ،یک ماه فرصت دارد تا اظهارنامه ای را جهت معرفی خود به عنوان مالک به خریدار ارسال کند.اگر مالک هم این کار را نکند ممکن است که به عنوان معاون در جرم شناخته شود زیرا امکان داردکه با فروشنده قصد تبانی داشته باشد.در واقع جرم کلاهبرداری صورت گرفته است .این جرم کیفری است و برای پیگیری باید در دادسرایی که در آن حوزه جرم محقق شده است ،شکایت کیفری انجام شود.مجازات فردی که فروش مال غیر انجام می دهد: 1-حبس از یک تا هفت سال. 2-پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است. 3-بازگرداندن مال به صاحب آن. 4-انفصال مادام‌العمر از خدمات دولتی (اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد).

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید