چگونه ثابت کنم که رابطه نامشروع وجود داشته و شکایت کنم؟

بعد از دو سال متوجه شدم خانمم رابطه نامشروع داشته از طریق تلفن و چت .از شخصی که مطمان بودم شنیدم .آیا امکان شکایت وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
اینکه شما با توجه به تماس تلفنی جرم رابطه نامشروع را متوجه زوجه می دانید قابل قبول نمی باشد .حتما باید ادله و مستنداتی در خصوص رابطه نامشروع ارائه دهید . در صورتی که خط موبایل به نام زوجه باشد به همین راحتی نمی توانید از پیام ها و مکالمات پرینت دریافت کنید .در صورتی که از رابطه نامشروع زوجه اطمینان دارید و توانایی اثبات این امر را با توجه به شهادت شهود و ادله و مستندات موثر برای شما ممکن است ،می توانید در ابتدا شکایتی با عنوان رابطه نامشروع به طرفیت زوجه ثبت کنید و از دادگاه پرینت مکالمات و پیام ها را مطالبه کنید . طبق قانون جرائم رایانه ای اپراتورهای تلفن همراه مکلف می باشند که اطلاعات تماس و پیامک را تا شش ماه ذخیره کنند و فقط پرینت مکالمات شش ماه اخیر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می شود .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید