چگونه می توان از طریق شکایت کیفری مطالبه نفقه کرد؟

با سلام .می خواستم بدونم اگر بخواهم از طریق شکایت کیفری اقدام به مطالبه نفقه کنم،می توانم نفقه گذشته را هم دریافت کنم یا خیر ؟با تشکر
پاسخ کارشناس
با توجه به قانون از زمانی که عقد نکاح دائم انجام می شود،مرد موظف به پرداخت نفقه می باشد و در واقع یکی از حقوق زنان می باشد .به دو طریق از طریق قانون می توان نفقه رامطالبه کرد:1- شکایت کیفری 2-شکایت حقوقی. چون که پرداخت نفقه بر اساس قانون می باشد،نپرداختن آن جرم است .و زن برای مطالبه نفقه می تواند به دادسرا عمومی و انقلاب مراجعه کندو شکایت خود را به دادسرا تحویل دهد.در صورت محکومیت ،مرد باید نفقه را پرداخت کنددر غیر این صورت محکوم به حبس خواهد شد.ماده 642 قانون مجازات اسلامی : هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجبالنفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.اگر برای مطالبه نفقه از طریق شکایت کیفری اقدام شود،نفقه گذشته قابل مطالبه نخواهد بودو زوجه ،نفقه حال را می تواند مطالبه کند.اما پیگیری نفقه از طریق کیفری به دلیل اینکه عدم پرداخت نفقه جرم است،سریع تر موردبررسی قرار می گیرد

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید