چگونه می توان مدیر عامل شرکت سهامی را عزل کرد؟

سلام . بنده یکی از سهامدارن یک شرکت سهامی هستم .و با دیگر سهامداران به تخلفات مدیر عامل پی برده ایم.در چه صورت می شود که مدیر عامل برکنار گردد؟
پاسخ کارشناس
در شرکت های سهامی خاص انتخاب مدیرعامل با هیئت مدیره توسط هیات مدیره انجام می شود و برکناری و اخراج مدیر عامل نیز توسط هیات مدیره صورت می گیرد. در این مورد در لایحه اصلاح قانون تجارت در باره مقررات شرکت های سهامی بیان شده است که:. هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.پس با توجه به نظر هیات مدیره ،مدیر عامل برکنار می شود، مگر اینکه در اساسنامه چیز دیگری در این خصوص قید شده باشد.گاهی علاوه بر اینکه هیات مدیره اختیاراتی دارد،ممکن است مدیر عامل با توجه به حکم دادگاه عزل شود

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید