۹سال.مستجر.هستم.هر.سال.قرار.داد.دارم

میگه.خالی.کن.چیزی.به.بند.تعلق.میگرد
پاسخ کارشناس
سلام .خیر حقی به شما تعلق نمیگیرد .در خصوص املاک مسکونی حقی ب ای مستاجر متصور نمی باشد . شما موظف به تخلیه ملک هستید .اما در دوران همه گیری کرونا دستور تخلیه صادر نمیشود .البته مستلزم این است که شما با افزایش اجاره بها موافقت کنید و خود موجر هم نیاز شخصی به ملک نداشته باشد .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید