1-در صورتی که فردی گواهی نامه پایه سه داشته باشد و تصادف کند ،چه مجازاتی دارد؟

با سلام .بنده تازه گواهی نامه پایه سه دریافت کردم . متاسفانه در خارج از شهر تصادف کردم که راننده مقابل آسیب دیده است.آیا علاوه بر جریمه مجازات هم می شوم؟
پاسخ کارشناس
رانندگانی که به تازگی گواهی نامه گرفته اند تا سه ماه حق ندارند به تنهایی رااندگی کنندو باید یک نفر که دارای گواهی نامه پایه دوم یا سوم در کنار آنان بنشیند و یا باید بیش از یک سال از پایان گواهی نامه او گذشته باشد و همچنین این افراد حق ندارند از ساعت 12 شب تا 5 صبح رانندگی کنند وتا یک سال هم حق رانندگی در خارج از شهر ندارند مگر اینکه مسافت طی شده تا 25 کیلومتر دربزرگراهای شهرها باشد.در هنگام رانندگی این افراد باید علامت اخطاری راننده مبتدی در سمت راست جلوی خودرو و در سمت چپ شیشه عقب خودرو نصب کنند.در صورتی که این افراد تصادف کنند و مقصر باشند گواهی نامه آن ها باطل شده و ضبط می شود. راننده نیز موظف است تا یک ماه به محل ارسال گواهی نامه که محل سکونت راننده است ،مراجعه و توسط پلیس به آموزشگاه های رانندگی معرفی شود و باید به میزان 24 ساعت عملی و 16 ساعت تئوری آموزش ببیند .در ماده 723 قانون مجازات بیان شده است: هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس ‌تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید