آیا می توان تمام یا افرادی از ورثه را از ارث محروم کرد ؟

آیا محروم کردن من از ارث توسط پدرم از لحاظ قانون امکان پذیر است؟
پاسخ کارشناس
هرکسی مختار است تا در زمان حیات خودش اموالش رو به دیگری منتقل کند ویا صلح عمری کند که بعد از مرگش منتقل شود یعنی فرد در زمان حیات می تواند در مورد اموالش تصمیم بگیرد ولی فقط یک سوم اموالش را می تواند وصیت کند واین بدین معنی است که می تواند به گونه ای وصیت کند که از آن یک سوم سهم کمتری به ورثه مورد نظر او برسد لازم به ذکر است که قواعد ارث از نوع قواعد آمری است یعنی امکان رعایت نکردن آن وجود ندارد. اما باید توجه داشت که به چند دلیل ورثه از ارث محروم می شوند که از آن جمله می توان به قتل و حجب و لعان و کفر و فرزند ولد الزنا و فوت زودتر فرزند از والدین برای مثال قتل که مانع می شود یعنی اگر پسر پدر را بکشد ارث به او نمی رسد ولعان زمانی که زن وشوهر همدیگر را لعن می کنند ؛بین زن و شوهر هر کدام در زمان عده بمیرند آن کسی که زنده مانده ارث نمی برد همچنین فرزند این زن وشوهر هم از پدر ارث نمی برد حتی اگر پدر رجوع کند بازهم رابطه بین پدر و پسر برقرار نمی شود و پدر ار فرزندش ارث نمی برد ولی بعد از رجوع پدر فرزند از او ارث می برد. حجب نیز یعنی در صورتی که پدر و مادر و فرزندان متوفی زنده باشد خواهر و برادر او ارث نخواهند برد کفر :طبق قوانین کافر از مسلمان ارث نمی برد ولی لگر کافر فوت کند و یکی از ورثه اش مسلمان باشد همه اموال به آن ورثه می رسد و وراث کافر دیگر ارثی نمی برند.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید